Ilość dachów zielonych dofinansowanych z programu "Moja Woda" w edycji za 2021

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" uzyskało z Ministerstwa Klimatu i Środowiska dane dotyczące ilości dachów zielonych dofinansowanych w ramach programu "Moja Woda" w edycji za rok 2021. Na prośbę Katarzyny Wolańskiej członka Zarządu PSDZ informacji udzielił Michał Wójcik Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach drugiego naboru programu „Moja Woda“ w roku 2021 zostało złożonych co najmniej 185 wniosków dotyczących inwestycji z zakresu dachów zielonych, a w grupie złożonych wniosków podpisano co najmniej 157 umów o dofinansowanie. Piszemy "co najmniej", ponieważ brak jest danych dot. woj. mazowieckiego (właściwy dla tego województwa WFOŚiGW nie prowadził rejestru pozwalającego wyodręnić dachy zielone spośród inwestycji w retencję, które realizowali wnioskodawcy). Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli znajdującej się w pliku zamieszczonym na końcu tej informacji.

Dane w piśmie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które otrzymało PSDZ zostały pogrupowane według siedzib poszczególnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które obsługiwały wnioskodawców. Brak danych z WFOŚiGW z siedzibą w Warszawie (gdzie składali wnioski mieszkańcy województwa mazowieckiego) powoduje, że podane wyniki trudno traktować jako podsumowanie zainteresowania programem „Moja Woda“ w zakresie dachów zielonych w skali ogólnopolskiej. Zwłaszcza, że samo miasto Warszawa jest największym w Polsce i najbardzie dynamicznie rozwijającym się rynkiem dachów zielonych. Natomiast można na bazie tych danych ocenić zainteresowanie osób prywatnych w zakresie wykorzystania dachów zielonych jako narzędzia do przydomowej retencji i otrzymania dotacji na budowę dachu zielonego w ramach programu „Moja Woda“ w innych województwach i porównać te województwa między sobą.

Należy przy tym pamiętać, że zainteresowanie programem w danym województwie mogło być zależne od tego, jak skutecznie do mieszkańców danego województwa dotarły informacje o programie i możliwości uzyskania dotacji do budowy dachu zielonego w ramach tego programu.

Rozpowszechnienie informacji o programie mogło być istotne, ponieważ jak podają wyniki raportu z listopada 2021 z „Jednotematycznego badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami“ realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznej, dostęp 9.01.2023), ogólnopolski program „Moja Woda“ był na dzień realizowania tych badań znany jedynie 35% mieszkańców Polski. Natomiast 62% respondentów nie słyszało o tym programie, a 2% wskazało odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć“.

Program ma być kontynuowany do roku 2024. Przy czym należy zaznaczyć, że w roku 2022 nie było nowych naborów, a WFOŚiGW zajmowały się jedynie procedowaniem dotychczas złożonych wniosków.

W odpowiedzi na pytanie skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska PSDZ otrzymało powyżej zaprezentowane wyniki na temat liczby wniosków złożonych w ramach drugiego naboru programu „Moja Woda“, dotyczących inwestycji z zakresu dachów zielonych oraz poniżej zacytowane informacje:

„Wypracowany przez NFOŚiGW, w kooperacji z WFOŚiGW, mechanizm wsparcia w ramach Programu [„Moja Woda“] cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dotychczasowy budżet Programu został w pełni wykorzystany. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, obecnie trwają prace zmierzające do uruchomienia kolejnego naboru wniosków w ramach Programu, który w podobnej formule naborów ma zostać ogłoszony przez WFOŚiGW. Niemniej Program ewoluuje i niektóre zapisy mogą ulec zmianie“.

W dniu 2 stycznia 2023 r. dr inż. Marta Weber-Siwirska Prezes Zarządu PSDZ oraz Katarzyna Wolańska członek Zarządu PSDZ złożyły w Ministerstwie Klimatu i Środowiska petycję dotyczącą uwzględnienia dachów zielonych, w tym warstwy drenażowej, substratu oraz nasadzeń roślin, w kolejnej edycji programu "Moja Woda".

Ilość dachów zielonych dofinansowanych z programu "Moja Woda". Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dn. 9.01.2023
PDF icon Pobierz (158.1 KB)

Historia aktualności

2014 (19)
2013 (30)
2012 (12)
2011 (15)
2010 (4)

Pages