Nowy rzeczoznawca PSDZ

Na podstawie, przedstawionego przez wiceprezesa PSDZ - Pan Jaremę Andrzeja Rabińskiego, Protokołu Zespołu ds. Weryfikacji z dnia 19.05.2016 roku, Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", w drodze indywidualnego zbierania głosów, działając w trybie określonym w § 10 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, niniejszą Uchwałą wpisuje na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW PSDZ Pana Piotra MUSZYŃSKIEGO, w specjalności: 
• projektowanie (technologie); 
• wykonawstwo (realizacja, budowa); 
• eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja); 
• naprawy; 
• rewitalizacja (modernizacja).

Historia aktualności

2014 (19)
2013 (30)
2012 (12)
2011 (15)
2010 (4)

Pages