Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” rozpoczęło certyfikację 01.10.2011 r.

Certyfikacją PSDZ-NOT zostały objęte między innymi:
• produkty i technologie (np. substrat, drenaże, systemy drenaży, izolacje, membrany),
• dostawcy roślin na dachy zielone,
• dostawcy produktów i technologii,
• producenci substratów - specjalistycznych podłoży ogrodniczych dla potrzeb realizacji dachów zielonych,
• firmy wykonawcze realizujące dachy zielone - w poszczególnych technologiach,
• projektanci dachów zielonych - w poszczególnych technologiach.

Wszyscy zainteresowani mogli składać wnioski do Zarządu Głównego PSDZ-NOT o wydanie certyfikacji.

Informujemy członków jak i zainteresowane firmy zewnętrzne o możliwości wnoszenia ewentualnych uwag, propozycji wniosków oraz innych tematów do ewentualnego przedyskutowania przez Zarząd w tym przedmiocie, na maila:
Prezesa : ewa.walter@up.wroc.pl 
Wiceprezesa : rzeczoznawca@rabinski.pl 
 

Historia aktualności

2014 (19)
2013 (30)
2012 (12)
2011 (15)
2010 (4)

Pages