Baner Konin

W dniach 19.06.22 - 23.06.22 odbył się zaplanowany w projekcie pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" wyjazd szkoleniowy, w którym wzięli udział przedstawiciele Miasta Konin oraz uczestniczący aktywnie w pracach projektowych przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" (jako partnera projektu). Szkolenie zorganizowane zostało pod przewodnictwem norweskiego partnera projektu Norwegian Association for Green Infrastructure i dostarczyło wizytatorom z Polski wiedzy, materiałów szkoleniowych oraz inspiracji w zakresie planowania i projektowania błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz proekologicznych rozwiązań stosowanych w środowisku miejskim.

Część teoretyczna została przeprowadzona przez Skandynawskie Stowarzyszenie Zielonych Dachów (SGRI) z siedzibą w Malmö w Szwecji. Uzupełnieniem szkolenia były wizyty studyjne na terenie zrealizowanych projektów skandynawskich, gdzie wiedza i innowacje zostały wykorzystane w praktyce.

Odwiedzone w czasie wizyt studyjnych obiekty zlokalizowane w Kopenhadze, Malmö oraz Oslo stanowią przykłady inwestycji w zakresie innowacji, których elementem są usługi ekosystemowe i wdrożenia w miastach rozwiązań z zakresu BZI. Poniżej przykłady dobrych wzorów poznanych przez uczestników szkolenia:

Projekt Bo01. Znajdująca w Malmo, w Szwecji zrównoważona dzielnica mieszkaniowa, gdzie udało się połączyć funkcje mieszkaniowe z dbaniem o środowisko.
Więcej informacji na: https://psdz.pl/blog/585

Bjørvika to najbardziej nowoczesna część Oslo, stolicy Norwegii. Powstała u nasady fiordu Oslofjorden, na dawnych terenach portowych i stanowi przykład udanego adaptowania terenów poprzemysłowych, gdzie wcześniej znajdowały się doki i magazyny portu kontenerowego. Jest uznawana za przykład przyjaznej mieszkańcom, dobrej architektury i centrum biurowo-kulturalno-mieszkaniowego na najwyższym poziomie. Co znaczące na wielu budynkach zastosowano dachy zielone, zadbano o tereny zieleni wokół budynków i świadomie ukształtowane cieki wodne, na tyłach dzielnicy powstał ogród społeczny – możemy tu znaleźć wiele przykładów błękitno-zielonej infrastruktury.
Więcej informacji na https://psdz.pl/blog/588
 
Odkrywanie zabudowanych strumieni i rzek w mieście Oslo. Strategia przywracania rzek i strumieni miastu jest w Oslo z sukcesem wdrażana już od wielu lat i stała się kluczowym przykładem rozwiązań polegających na stosowaniu zielono-niebieskiej infrastruktury.
Więcej informacji na https://psdz.pl/blog/614
 
 

FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org

Baner Konin dol