Przyjęcie rezygnacji

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 4/ZS/2013, z dnia 11 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie, po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Weinerowskiej-Bords o jej rezygnacji z działalności w Komisji Rewizyjnej PSDZ, przyjął tą rezygnację.

Zaproszenie do fabryki SOPREMA

Firma SOPREMA POLSKA Sp. z o.o. zaprosiła Zarząd PSDZ-NOT na prezentację produktów i systemów SOPREMY oraz zwiedzanie fabryki SOPREMA POLSKA, zorganizowaną w dniu 14.02.2013 roku (czwartek), o godz. 10:00. Poniżej przedstawimy program.

Spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT 22.01.2012r.

W dniu 22.01.2012r. w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika odbyło się spotkanie konsultacyjne Prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSNT-NOT, na które zostało zaproszone także Polskie Stowarzyszenie ‘Dachy Zielone”. 
 
Program spotkania obejmował: 
• dyskusję nad propozycjami zmian Statu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT, 

Nowy Rzeczoznawca NOT - PSDZ 20.11.2011 r.

Uprzejmie informujemy członków i sympatyków PSDZ, że na wniosek Komisji Weryfikacyjnej (Rzeczoznawców), uchwałą Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" z dnia 17 listopada 2011 roku, podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wpisano Pana Witalisa Konopkę na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW NOT – PSDZ.

Pages