Wykluczenie członka

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 16/ZS/2013, 8 listopada 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wykluczył z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, członka zwyczajnego Panią Dorotę Rudawę.

Nowy Wykładowca PSDZ

Po rozpoznaniu wniosku z dnia 27.03.2013 roku, Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", w drodze indywidualnego zbierania głosów, działając w trybie określonym w § 10 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 7/ZS/2013 z dnia 29 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wpisał na L

Wykluczenie członka

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 5/ZS/2013, z dnia 19 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, działając na podstawie § 17 ust 1 lit b I.

Pages