Konin staje się odporny na skutki zmiany klimatu

W wyniku realizacji projektu Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” miasto zyskało wiele nowych lub zrewitalizowanych zielono-niebieskich terenów, które wspólnie z istniejącymi już terenami zieleni współtworzą zielone korytarze.

Konin jest poprzemysłowym miastem, gdzie występuje wiele terenów pokopalnianych. Poprzez realizację projektu uzyskało ono zwiększenie ilości terenów obsadzonych roślinami, połączenie istniejących i nowo powstających terenów zieleni w zielone korytarze miejskie, które stały się zintegrowanymi przestrzeniami dostarczającymi tzw. usług ekosystemowych.

Projekt Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacji miejskich „wysp ciepła” oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

W ostatnim kwartale 2023 roku w dzielnicy Chorzeń zostały zakończone prace, w wyniku których powstało Zielone Podwórko Miejskie.

W ramach projektu pn. Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” powstały liczne inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Projekt jest też przykładem bardzo owocnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczenia z partnerami polskimi oraz partnerem z Norwegii.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. 

Jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

 

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages