Zapraszamy na bezpłatny webinar organizowany przez Europejską Federację Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Ścian (EFB)!

Tytuł: Usługi ekosystemowe  dachów zielonych i ocena możliwych korzyści ekonomicznych.

Data i godzina: 21 lutego 2024 r., godz. 16:00 (CET)
Język: Angielski

Prelegenci:
Ana Teixeira Mesquita (Portugalia) - dyrektor operacyjny w Landlab Portugal, członek zarządu ANCV
Marek Hekrle (Czechy) - pracownik naukowy na Uniwersytecie J.E. Purkyniego i IREAS Praga

Patronat branżowy nad szkoleniem: Strategie, standardy i certyfikacja w zakresie zakładania i utrzymania zieleni

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line: Strategie, standardy i certyfikacja w zakresie zakładania i utrzymania zieleni organizowanym przez miesięcznik "Zieleń Miejska". Partnerem branżowym szkolenia jest Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone". W programie m.in. wystąpienie Małgorzata Żydek-Piątek "Żyjąca ściana jako zieleń publiczna na przykładzie doświadczenia Katowic".

Trwa realizacja Zielonego Podwórka Miejskiego – ul. Dworcowa w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Trwają prace przy ul. Dworcowej. W ramach realizacji projektu pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" odbetonowujemy miasto, a w miejscach rozszczelnionej nawierzchni pojawią się rabaty z licznymi nasadzeniami roślinności zatrzymującej wodę. Stare rabaty zostaną wypełnione nowymi nasadzeniami. 

Pages