Piastow Baner gora

W projekcie zostały zaplanowane 2 konferencje, w których udział będzie bezpłatny. 

Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt pn:

„UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW”

realizowany przez Miasto Piastów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Łagodzenie Zmian Klimatu i Adaptacja do ich skutków.

 

Miasto Piastów, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI) mają zaszczyt zaprosić na konferencję otwierającą pod tytułem:

„ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST

DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU".

Konferencja odbędzie się 26.05.2022 w godz. 10.00-15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie sala kina „Baśń” ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów koło Warszawy.

Organizatorzy: Miasto Piastów wraz z Partnerami przewiduje również możliwość udziału online i oglądania konferencji na żywo za pośrednictwem internetu.

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30 - 10.00   Rejestracja uczestników konferencji

10.00 - 10.15  Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie partnerów projektu

Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Piastowa

Marta Weber-Siwirska – Prezes  Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

David Vernon Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI) 

10.15 - 10.30  Wystąpienia okolicznościowe

Izabela Puczyłowska  – NFOŚiGW

Krzysztof Rymuza – Starosta Powiatu Pruszkowskiego

Dariusz Geller – Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego

10.30 - 10.45  Przedstawienie założeń projektu „UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW” – Ireneusz Bieńkowski

10.45 - 11.25  Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom (Norwegian examples of drought and flood prevention) – David Vernon Brasfield 

11.25 - 12.05  Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych (Norwegian examples of rainwater management) – Gonçalo Liberato

12.05 - 12.20  Dyskusja

12.20 - 12.40  Przerwa kawowa

12.40 - 13.00  Wykorzystanie błękitno - zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – dr inż. Ewa Walter

13.00 - 13.20  Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury – dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr

13.20 - 13.40  Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych – dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr

13.40 - 14.00  Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – dr inż. arch. Justyna Rubaszek 

14.00 - 14.20  Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu – dr inż. Daniel Skarżyński

14.20 - 14.45  Dyskusja

14.45 - 15.00  Podsumowanie i zakooczenie konferencji – dr inż. Marta Weber-Siwirska 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Pliki pdf z prezentacjami z konferencji zostały udostępnione na stronie: 

konferencje.psdz.pl/konferencja-otwierajaca-projekt-w-piastowie/


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org

Piastow baner dol