Piastów projekt Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury - podpisanie umowy z NFOŚiGW

2 grudnia 2021 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Grażyną Wójcik podpisali z Wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Arturem Michalskim umowę na dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa.” Dofinansowanie w wysokości 3 919 004,24 zł zostało pozyskane ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich oraz z budżetu państwa.

Partnerem polskim w tym projekcie jest PSDZ, partnerem norweskim Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI).

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano utworzenie zielonych dachów, zielonych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizacji rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami.

Komponent inwestycyjny zostanie uzupełniony przez działania edukacyjno-informacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom.

Celem realizacji Projektu jest zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobieganie tym zmianom oraz przystosowanie się do ich skutków.

Całkowita wartość Projektu, w tym wydatki kwalifikowalne to 4 610 593,24 zł, a dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023.

O podpisaniu umowy partnerskiej na realizację projektu pomiędzy Miastem Piastów a PSDZ pisaliśmy w sierpniu 2021.

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages