Konin projekt Zielone korytarze miejskie - podpisanie umowy z NFOŚiGW

9 grudnia 2021 r. w Warszawie została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania projektu pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie".

Podpisy  pod  umową złożyli: Diana Piotrowska Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody  i Leśnictwa, reprezentująca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski i Skarbnik Miasta Ewelina Ostajewska-Szwankowska.

Projekt  pn.:  „Zielone  korytarze  miejskie  –  klimatyczne przebudzenie w Koninie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany  Klimatu”,  korzysta  z  dofinansowania  o  wartości prawie 7 mln zł otrzymanego  od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich oraz ponad 1 mln zł otrzymanego z budżetu państwa.

Beneficjentem jest miasto Konin.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

Polskim Stowarzyszeniem "Dachy Zielone" (PSDZ)

Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (UP we Wrocławiu)

Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI)

O podpisaniu umowy partnerskiej na realizację projektu pomiędzy PSDZ a Miastem Konin pisaliśmy w sierpniu 2021.

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages