Relacja filmowa z konferencji otwierającej projekt "Zielone korytarze" w Koninie

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z konferencji prasowej otwierającej projekt "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie", w którym partnerem jest Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone".

Projekt pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła" oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. PSDZ odpowiada za część działań edukacyjno-informacyjnych.

Beneficjentem jest miasto Konin, partnerami są:

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (PSDZ)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UP we Wrocławiu)

Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

 

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages