Spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT 22.01.2012r.

W dniu 22.01.2012r. w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika odbyło się spotkanie konsultacyjne Prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSNT-NOT, na które zostało zaproszone także Polskie Stowarzyszenie ‘Dachy Zielone”. 
 
Program spotkania obejmował: 
• dyskusję nad propozycjami zmian Statu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT, 

Nowy Rzeczoznawca NOT - PSDZ 20.11.2011 r.

Uprzejmie informujemy członków i sympatyków PSDZ, że na wniosek Komisji Weryfikacyjnej (Rzeczoznawców), uchwałą Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" z dnia 17 listopada 2011 roku, podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wpisano Pana Witalisa Konopkę na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW NOT – PSDZ.

18.02.2011 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwała nr 2/ZS/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku, działając zgodnie z art. 17 Statutu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” w drodze kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia przyjął do władz Zarządu Pana Jaremę Rabińskiego - członka zwyczajnego PSDZ

Pages