Relacja z konferencji podsumowująca projekt w Koninie

Miasto Konin we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem Dachy Zielone, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Norweskim Stowarzyszeniem na rzecz Zielonej Infrastruktury zorganizowało konferencję podsumowującą projekt pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Konferencja odbyła się 25 kwietnia 2024 r. w Koninie. Jej celem było podsumowanie działań w ramach projektu oraz transfer specjalistycznej wiedzy na tematy związane z adaptacją miasta do zmian klimatu, przedstawienie inwestycji, które powstały w ramach projektu.

Cześć merytoryczną konferencji poprowadzili eksperci z PSDZ, którzy wygłosili prezentacje:

dr inż. Justyna Rubaszek, reprezentująca PSDZ i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu "Inwestycje w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury, które powstały w ramach projektu jako przykład adaptacji miasta do zmian klimatu";

Paweł Koziej, reprezentujący PSDZ "Jak zaprojektować i zbudować dach zielony, ogród deszczowy i inne rozwiązania małej retencji";

dr inż. hab. Katarzyna Wróblewska, reprezentująca PSDZ i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu "Aktualne trendy światowe w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury";

dr hab. Edyta Sierka reprezentująca PSDZ i Uniwersytet Śląski w Katowicach dokonała podsumowania konferencji.

Projekt pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" polegał na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła" oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Projekt miał charakter kompleksowy uwzględniał działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które były ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Jednym z partnerów było Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone", które uczestniczyło w pracach związanych z pisaniem wniosku aplikacyjnego oraz realizacją projektu.

 

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages