Zielono-niebieska infrastruktura w Piastowie, podsumowanie działań inwestycyjnych

W ramach projektu pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" realizowane są następujące działania inwestycyjne w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększenia powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowania działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła", zapobiegania marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.:

  1. Wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Lwowskiej 6 w Piastowie wraz z montażem mikro turbin wiatrowych.
  2. Wykonanie zielonego dachu na budynku garażowym OSP przy ul. Warszawskiej w Piastowie
  3. Zagospodarowanie terenu Patio przy Szkole Podstawowej nr 3 przy Al. Tysiąclecia, Dz. Nr ew. 664 obręb 02
  4. Zagospodarowanie terenu przy filii świetlicy środowiskowo integracyjnej przy ul. Sułkowskiego dz. Nr ew. 262/2 obręb 01w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono – niebieskiej infrastruktury w Mieście Piastów”.
  5. Renaturyzacja rowu w parku przy ul. Św. Stanisława Kostki w Piastowie
  6. Zakładanie Ogrodów deszczowych. Wprowadzenie systemu zapobiegającego marnotrawieniu żywności w mieście. Utworzenie farm owocowo warzywnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie.
  7. Zakładanie systemu zielonych ścian na terenie miasta Piastów. Budowa zielonej ściany przy ekranach wzdłuż linii kolejowej przy ul. Szarych szeregów, renowacja i rozbudowa pergoli przy ul. Lwowskiej oraz budowa zielonej ściany na budynku szkoły podstawowej nr 3 przy Alei Tysiąclecia 5.
  8. Wymiana i montaż wiat przystankowych na zielone przystanki w Mieście Piastów oraz wymiana i montaż wiat śmietnikowych na wiaty z systemem zielonego dachu, w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów.
  9. Zagospodarowanie terenu przy SPZOZ Piastun w Piastowie dz. ew. nr 68/20, 68/21, 68/22, 68/23 obręb 03 ul. Skorupki 16A – zagospodarowanie terenu, budowa ogrodu wodnego, budowa zielonych ścian przestrzennych, budowa pergoli.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Jest realizowany z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z obszaru Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w marcu 2024. Szczegółowy program konferencji wraz z linkiem do rejestracji opublikujemy na stronie projektu.

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages