Realizacja zadań w projekcie „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Trwa realizacja zadań w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. Urząd Miasta informuje o realizacji kolejnych inwestycji w zieloną infrastrukturę na starówce.

Przy ul. Kramowej prace polegają na rozszczelnieniu nawierzchni ulicy. Zostały już wykonane koryta do nasadzeń zieleni w gruncie. W tym miejscu pojawią się liczne nasadzenia Trzcinniku ostrokwiatowego. 

Przy skwerze Stanisława Jasiukowicza obok kościoła pw. św. Bartłomieja – w miejsce rozebranej nawierzchni została wykonana nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna z obrzeżem stalowym typu korten.

Przy ul. 3 Maja przy kościele pw. Św. Bartłomieja – nawierzchnia zostaje rozszczelniona poprzez zdjęcie kostki. Wykonane zostaną koryta do nasadzeń zieleni w gruncie – gdzie zostanie posadzony Miskant chiński. Powstaną tu także ławki.

Dla przypomnienia zielone korytarze – to dobrze zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki atrakcyjne do przejścia lub przejechania, które stymulują ruchem pieszo – rowerowym oraz usprawniają relacje między przechodniami w punktach osiedlowych – podwórkach/skwerach. Pełnią funkcje rekreacyjne, odpoczynkowe, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne! Powstanie w nich mała architektura: będą to ławki, donice z zielenią i kosze do segregacji śmieci i przede wszystkim pojawią się liczne nasadzenia zieleni!

Powyżej przedstawiamy rysunek pokazujący jak przebiegają zielone korytarze na mapie Konina. Czerwona linia – to swego rodzaju krwioobieg – to ona wyznacza trasę zielonych korytarzy miejskich, które połączą tereny zielone, prawą i lewobrzeżną część miasta.

Projekt pn.: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, korzysta z dofinansowania o wartości prawie 8,7 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ponad 1,5 mln PLN otrzymanego z budżetu państwa.

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages