Konferencja Zielona Retencja - panel pod patronatem PSDZ

W dniach 9-10 czerwca 2022 roku w Hevelianum w Gdańsku miała miejsce konferencja zatytułowana „Zielona retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach”. Organizatorem wydarzenia była spółka miejska Gdańskie Wody. Głównym celem spotkania było przekazanie praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" objęło patronat merytoryczny nad jedną z sesji tematycznych. Prezentację wprowadzającą do panelu poprowadziła dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W panelu dyskusyjnym "Zielone Dachy szanse i bariery wdrażania" moderowanym przez dr inż. arch. Piotra Czyża wzięli udział: Katarzyna Szymczak – Pomianowska, Departament Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocław, Anna Białecka – Wydział Urbanistyki i Architektury UM Gdańsk, dr hab. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr. i PSDZ oraz Łukasz Skwierawski, Polski Związek Firm Deweloperskich Oddział w Gdańsku.