II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 20.06.2010 r.

20.06.2010 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. 'Uwarunkowania techniczne i przyrodnicze zagospodarowania wód opadowych", której Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” było współorganizatorem. Konferencja została zorganizowana w Tucholi w dniach 21-23.10.2010 r. Zgłaszania uczestnictwa i wysłania streszczenia referatu można było dokonać do dnia 15.06.2010 r.

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages