Relacja ze szkolenia pt. Zielono-niebieska infrastruktura jako narzędzie do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu na obszarach zabudowanych

W dniu 27 czerwca 2022 r. odbyło się bezpłatne Szkolenie pt. "Zielono niebieska infrastruktura jako narzędzie do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu na obszarach zabudowanych".

Głównym organizatorem szkolenia był Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, realizator Projektu pt.: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,  z dofinansowaniem z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Programu Operacyjnego Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu. Szkolenie prowadził Tomasz Szymkowiak Dyrektor ds. Wydawnictw, ABRYS Sp. z o.o.

Prelegentami byli eksperci z Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", którzy omówili następujące zagadnienia:

Rola wody w krajobrazie miasta oraz narzędzia do zrównoważonej retencji wód opadowych i ich wykorzystanie w projekcie – dr inż. Ewa Walter

Rola zielonych dachów, żyjących ścian w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu oraz wykorzystanie jej w projekcie – mgr inż. Aleksander Lech

Rola parków, lasów miejskich i innych terenów zieleni w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu oraz wykorzystanie jej w projekcie – mgr inż. Magdalena Biela

Błędy, których należy unikać oraz przykłady dobrych praktyk w Polsce i na świecie z zakresu zielonej infrastruktury – dr inż. Marta Weber-Siwirska

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze szkolenia na YouTube.

 

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages