Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt w Piastowie

Jako współorganizator konferencji i partner w projekcie mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji otwierającej projekt pod nazwą: "UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW"

Konferencja zatytułowana: "ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU"

odbędzie się 26.05.2022 w Miejskim Ośrodeku Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów koło Warszawy, sala kina „Baśń”.

Możliwy jest również udział on-line (podczas rejestracji należy wybrać sposób udziału)

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:

konferencje.psdz.pl/konferencja-otwierajaca-projekt-w-piastowie/

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Miasto Piastów

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (PSDZ)

Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30 - 10.00   Rejestracja uczestników konferencji

10.00 - 10.15  Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie partnerów projektu

Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Piastowa

Marta Weber-Siwirska – Prezes  Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

David Vernon Brasfield – Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI) 

10.15 - 10.30  Wystąpienia okolicznościowe

Izabela Puczyłowska – NFOŚiGW

Krzysztof Rymuza – Starosta Powiatu Pruszkowskiego

Dariusz Geller – Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego

10.30 - 10.45  Przedstawienie założeń projektu „UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW” – Ireneusz Bieńkowski

10.45 - 11.25  Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom (Norwegian examples of drought and flood prevention) – David Vernon Brasfield 

11.25 - 12.05  Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych (Norwegian examples of rainwater management) – Gonçalo Liberato

12.05 - 12.20  Dyskusja

12.20 - 12.40  Przerwa kawowa

12.40 - 13.00  Wykorzystanie błękitno - zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – dr inż. Ewa Walter

13.00 - 13.20  Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury – dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr

13.20 - 13.40  Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych – dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr

13.40 - 14.00  Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu – dr inż. arch. Justyna Rubaszek 

14.00 - 14.20  Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu – dr inż. Daniel Skarżyński

14.20 - 14.45  Dyskusja

14.45 - 15.00  Podsumowanie i zakooczenie konferencji – dr inż. Marta Weber-Siwirska 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu

Historia aktualności

2022 (32)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages