Marta Weber-Siwirska podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego, Panel 2. Budownictwo ekologiczne i udział branży budowlanej w transformacji

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji podczas panelu 2. Budownictwo ekologiczne i udział branży budowlanej w transformacji, która odbyła się w ramach Polskiego Kongresu Klimatycznego.

Uczestnikiem panelu jest dr inż. Marta Weber-Siwirska, Prezes PSDZ.

Polski Kongres Klimatyczny to konferencja objęta patronatem honorowym Komisji Europejskiej, na są omawiane najbardziej aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do ochrony środowiska i klimatu.

Międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Pięć debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, z udziałem praktyków: samorządów, firm realizujących strategiczne inwestycje publiczne, prawników, doradców i instytucji publicznych.

Zapis video Kongresu będzie dostępny online od 15 grudnia 2021 r. aż do kolejnej edycji. Wydarzenie można oglądać na stronie: www.polskikongresklimatyczny.pl

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages