Udział PSDZ w konsultacjach projektu ustawy

W odpowiedzi na zaproszenie otrzymane z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” wzięło udział w procesie konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (nr UD 246 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Uwagi i postulaty Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielne" dotyczące projektu ustawy udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny przygotowały: Katarzyna Wolańska Członek Zarządu oraz dr inż. Marta Weber-Siwirska Prezes Zarządu PSDZ.