Dwa projekty z dofinansowaniem z Programu Środowisko, energia i zmiany klimatu

Miło nam poinformować, że obydwa miasta, z którymi PSDZ pisało jako partner wnioski w ramach programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu" otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Z miastem Konin PSDZ będzie realizować projekt "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie", a z Piastowem projekt pod nazwą "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów". Program jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Naszym miastom partnerskim oraz partnerowi z Norwegii dziękujemy za wiele miesięcy wspólnej, bardzo intensywnej pracy i gratulujemy serdecznie efektu.

Realizacja projektów w obszarze Zmiany Klimatu w ramach naboru "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

Celem jest wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania adaptacyjne i mitygacyjne), wynikających z planów adaptacji do zmian klimatu. 

Na liście podstawowej z przyznanym dofinansowaniem znalazło się 19 wnioskodawców, natomiast na liście rezerwowej 50. W naborze na zielono-niebieskie inwestycje złożono w sumie 91 wniosków, część z nich nie przeszła pozytywnie oceny.

Ze strony PSDZ prace nad przygotowaniem koncepcji merytorycznej projektów i napisaniem wniosków prowadziły: dr inż. Marta Weber-Siwirska Prezes PSDZ oraz Katarzyna Wolańska Członek Zarządu.

Pełną listę rankingową można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-obszar...