Petycja PSDZ do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie nowej edycji programu "Moja Woda"

Pod koniec grudnia 2020 PSDZ złożyło w Ministerstwie Klimatu i Środowiska petycję w sprawie uwzględnienia w nowej edycji ogólnopolskiego programu "Moja Woda" dachów zielonych. 

Program „Moja Woda”, do którego nabór wniosków był prowadzony w 2020 r. cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób prywatnych. PSDZ otrzymało wiele pytań dotyczących tego, czy koszty związane z założeniem dachu zielonego mogą być kwalifikowane w ramach tego programu.

W lipcu 2020 Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” zwróciło się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z pytaniem, czy inwestycje związane z wykonaniem dachów zielonych kwalifikują się do tego programu.

W dniu 24.07.2020r. otrzymaliśmy następującą odpowiedź (poniżej cytat):

Odpowiadając na poniższego maila uprzejmie informujemy, że co do zasady, jeśli jest to element pozwalający na zagospodarowanie wód opadowych na terenie nieruchomości, jak najbardziej tak.
Elementy instalacji dla „zielonego dachu” mogą być dofinansowane zgodnie z pkt.:
b) instalacja rozsączająca,
d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Ważne są  oczywiście konstrukcyjne przygotowanie  budynku i dachu.

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3, 02-673 Warszawa, Polska

W związku z prowadzeniem prac nad nową edycją programu "Moja Woda" Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” zwróciło się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z petycją aby:

W kolejnej edycji programu „Moja Woda” w regulaminie znalazły się zapisy mówiące w sposób bezpośredni o tym, że koszty na budowę dachu zielonego są kwalifikowane, a dachy zielone są elementem pozwalającym na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości.

Pracownicy Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności ci, którzy będą odpowiedzialni za obsługiwanie wnioskodawców w nowej edycji programu „Moja Woda” zostali przeszkoleni na temat dachów zielonych i sposobu retencjonowania wód opadowych i roztopowych na dachach zielonych. 

Równocześnie PSDZ zadeklarowało gotowość do współpracy przy opracowaniu odpowiednich zapisów i przeprowadzeniu szkoleń.

Powyżej strona tytułowa petycji.

Historia aktualności

2021 (8)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)
2012 (12)

Pages