Zapraszamy do udziału w I konkursie PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian

Zapraszamy studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy w swoich pracach inżynierskich/licencjackich lub magisterskich poruszają szeroko pojętą problematykę zielonych dachów lub żyjących ścian do udziału w I konkursie PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian.

Wraz z gęstniejąca zabudową miast ubywa przestrzeni dla terenów zieleni. Rozwiązaniem integrującym zabudowania z zielenią są żyjące ściany i zielone dachy, dzięki którym można przeznaczyć dla zieleni powierzchnie, które dotychczas były dla niej niedostępne.

Oprócz tego zielone dachy i żyjące ściany pełnią wiele ważnych funkcji ekosystemowych w miastach, a ze względu na potrzebę adaptacji do zmian klimatycznych ich promocja w Polsce staje się pilnym zadaniem.

Rosnące zainteresowanie tą tematyką widać również w licznych pracach dyplomowych, zarówno na poziomie inżynierskim i licencjackim, jak i magisterskim.

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” postanowiło docenić prace dotyczące tego ważnego zagadnienia, ponieważ jest ono związane z podstawowym profilem działalności PSDZ.

Nadsyłane prace będą oceniane przez zespół ekspertów pod kątem zawartości merytorycznej, poprawności projektowej, oryginalności oraz innych kryteriów (dostosowanych do rodzaju dyplomu), które pozwolą na wyłonienie laureatów konkursu w możliwie najbardziej obiektywny i rzetelny sposób.

Przewidziane są nagrody pieniężne oraz praktyki w Polsce i zagranicą.

Zapraszamy studentów i absolwentów do zgłaszania swoich prac obronionych w roku 2019 lub 2020, a promotorów do zachęcenia swoich dyplomantów do udziału w konkursie.

Prace należy przesłać na adres mailowy organizatora, Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone": biuro@psdz.pl. Termin nadsyłania wymaganych materiałów upływa 31.01.2021 roku. Szczegółowe zasady udziału w konkursie zostały podane w regulaminie konkursowym.

Zachęcamy do pobrania regulaminu konkursowego oraz formularza zgłoszeniowego:

regulamin konkursowy
PDF icon Pobierz (215.63 KB)
formularz zgłoszeniowy
PDF icon Pobierz (194.12 KB)