Udział PSDZ w pracach WGIN nad treścią Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030

Powołana przez Zarząd Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury grupa robocza, w której skład wchodzi Prezes PSDZ dr inż. Marta Weber-Siwirska (Członek Zarządu WGIN), od stycznia 2020 pracowała nad treścią Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia.

W wyniku prac, które odbywały się na spotkaniach onlie oraz poprzez wymianę maili w ostatecznej wersji dokumentu znalazły się poniższe zapisy:

-odniesienie do rozwoju zielonej infrastruktury, takiej jak dachy zielone w miastach (cyt. Sadzenie drzew i rozwój zielonej infrastruktury pomoże nam w chłodzeniu obszarów miejskich i ograniczy skutki klęsk żywiołowych. - s. 3);

-odniesienia do inwestowania w zieloną i niebieską infrastrukturę (cyt.należy propagować i wspierać inwestycje w zieloną i niebieską infrastrukturę - s. 6);

-wprowadzenie rozdziału 2.2.8 Zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich, w tym propozycja ustanowienia europejskiej platformy zazieleniania miast (cyt. Komisja ustanowi europejską platformę na rzecz zazieleniania miast w ramach nowego Porozumienia w sprawie zielonego miasta zawartego z miastami i burmistrzami - s. 16);

- rozpatrywanie zielonych dachów na tym samym poziomie co lasy, parki i farmy miejskie.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia. Zamieszczamy plik w języku polskim. 

PDF icon Pobierz (721.73 KB)

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages