WGIN bierze aktywny udział w green Renovation Wave - list od European Commission Directorate-General for Energy

Miło nam poinformować, że Światowa Sieć Zielonej Infrastruktury (WGIN), do którego należy i w ramach którego współpracuje PSDZ, bierze aktywny udział w green Renovation Wave.

Potwierdzeniem wkładu i zaangażowania w konsultacje jest list, jaki Prezes WGIN prof. Manfred Koehler otrzymał od Dyrektora Generalnego DG ENER, pani Ditte Juul Joergensen, która skierowała ten list w imieniu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. W liście została podkreślona rola tzw. nature-based solution i wyrażone zainteresowanie dalszą współpracą z WGIN w ich wdrażaniu i integracji.

W dokumencie znajdziemy również potwierdzenie, że rozwiązania oparte na przyrodzie są wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji i prowadzą do zdecydowanych działań umożliwiających szerokie spektrum zmian w ramach Fali Renowacji, strategii przyjętej w Brukseli 14 października 2020. Poza tym Komisja planuje zająć się także kwestią zrównoważenia produktów budowlanych w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych.

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" jest reprezentowane w Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN) przez Prezesa PSDZ dr inż. Martę Weber - Siwirską, która aktywnie uczestniczy w pracach i pełni funkcję Członka Zarządu w tej organizacji.

Przyjęcie strategii Fala Renowacji powoduje, że sektor budynków staje się kluczowy dla działań klimatycznych UE. Przede wszystkim chodzi o realizację celów na rok 2030 dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększania efektywności energetycznej budynków i rozwijania odnawialnych źródeł energii. Dachy zielone i ogrody wertykalne, jako rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków, mogą odegrać bardzo ważną rolę w procesach renowacji budynków.

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie listu na język polski. Zachęcemy również do zapoznania się z oryginałem dokumentu w języku angielskim.

Szanowny Panie Profesorze Koehler,

Dziękujemy za list skierowany do Wiceprzewodniczącego Wykonawczego Fransa Timmermansa  w spraiwe do zielonej Fali Renowacji, która sprawi, że nasze budynki i miasta staną się zdrowsze i bardziej czyste, jednocześnie zwiększając odporność klimatyczną i bioróżnorodność miast. Pan Timmermans poprosił mnie o odpowiedź w jego imieniu. Przepraszamy za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Ponieważ 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 pochodzi z budynków, cele UE w zakresie neutralności węglowej i efektywności energetycznej można osiągnąć jedynie poprzez znaczne zwiększenie obecnych niskich wskaźników renowacji, w szczególności gruntownych renowacji. Rozwiązania oparte na naturze są jej częścią, dlatego cieszymy się z Państwa zdecydowanego wsparcia przy ich wdrażaniu i integracji. Chcielibyśmy zapewnić, że przyjęliśmy do wiadomości Państwa wkład.

Jak zapewne Pan wie, Fala Renowacji została przyjęta 14 października, a rozwiązania oparte na przyrodzie zostały wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji i prowadzą do zdecydowanych działań umożliwiających głęboko idące radykalne zmiany pro ekologiczne. Ponadto Komisja zajmie się kwestią zrównoważonego rozwoju wyrobów budowlanych w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych, aby przyspieszyć postęp w tej dziedzinie.

Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę w zakresie tych ważnych inicjatyw i liczymy na to, że Światowa Sieć Zielonej Infrastruktury (WGIN) zapewni skuteczne wsparcie dla rozwiązań opartych na naturze.

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages