Nowy wykładowca PSDZ

Miło nam poinformować, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” podjął w dniu 2 czerwca 2020 roku Uchwałę nr W/01/ZS/2020 o wpisaniu członka stowarzyszenia na LISTĘ WYKŁADOWCÓW PSDZ.

Po rozpoznaniu wniosku z dnia 29-05-2020 roku, Zarząd PSDZ, działając w trybie określonym w § 10 REGULAMINU POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, niniejszą Uchwałą wpisuje na LISTĘ WYKŁADOWCÓW PSDZ Pana Aleksandra Lecha, w specjalności dachów zielonych, w tym:

  • projektowania (technologie);
  • wykonawstwa (realizacja, budowa);
  • eksploatacji (konserwacja, pielęgnacja);
  • naprawy;
  • rewitalizacji (modernizacja);
  • doboru roślin.