Nowi członkowie PSDZ 17.04.2018 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” w dniu 14.08.2018 r. przyjął w poczet członków:

  1. ZWYCZAJNYCH PSDZ następujące osoby: 
    • Pana Bartłomieja Antoniego Gancarczyka