Nowi członkowie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 02/ZS/2014, z dnia 22 stycznia 2014 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków:

  1. wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następującą osobę prawną:
    GREEN ROOFING SYSTEMS
  2. zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Państwa
    • Marzenę Annę JANSEN
    • Aalt JANSEN

Historia aktualności

2020 (9)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (32)
2012 (12)
2011 (15)

Pages