Nowi członkowie PSDZ 7.03.2017 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, uchwałą Nr 1/ZS/2017, z dnia 7 marca 2017 roku, przyjął w poczet członków:

 1. WSPIERAJĄCYCH PSDZ, osobę prawną: DORKEN DELTA FOLIE Sp. z o.o.
 2. ZWYCZAJNYCH PSDZ następujące osoby: 
  • Panią Jastrzębską Justynę 
  • Panią Nowak Jagodę 
  • Panią Sobczyk Esterę 
  • Panią Sypniewską Paulę 
  • Pana Zakrzewskiego Macieja.

Historia aktualności

2020 (13)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (32)
2012 (12)
2011 (15)

Pages