Spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT 22.01.2012r.

W dniu 22.01.2012r. w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika odbyło się spotkanie konsultacyjne Prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSNT-NOT, na które zostało zaproszone także Polskie Stowarzyszenie ‘Dachy Zielone”. 
 
Program spotkania obejmował: 
• dyskusję nad propozycjami zmian Statu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT, 

Pages