Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" działa nieprzerwanie od 2009 roku skupiając od samego początku przedstawicieli świata akademickiego, projektantów, wykonawców zielonych dachów i żyjących ścian oraz producentów poszczególnych komponentów i systemów zielonych dachów.

W drugim roku istnienia PSDZ zostało przyjęte do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Dalszy rozwój stowarzyszenia zaowocował przyjęciem nas w 2014 roku do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dachów Zielonych i Żyjących Ścian (EFB), a w roku 2017 do Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN).

Obecność w strukturach międzynarodowych pozwala nam prowadzić działania wykraczające tematycznie poza granice naszego kraju. Staramy się przybliżyć naszym członkom jak też grupom odbiorców spoza stowarzyszenia dobre praktyki z innych krajów.

Działalność PSDZ skupia się przede wszystkim na upowszechnianiu wiedzy i podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie dachów zielonych i żyjących ścian. Organizujemy cyklicznie szkolenia, warsztaty, webinary i konferencje kierowane do szerokiego grona odbiorców.