Największy Polski producent unikalnej jakości biocarbonu, czyli czystego węgla pierwiastkowego pochodzenia roślinnego. Biocarbon jest traktowany jako surowiec przyszłości i stanowi m.in. nieoceniony dodatek do podłoża w obszarze ogrodnictwa czy sadownictwa.

Biocarbon jako suplement do gleby wspomaga wzrost roślin i zmniejsza ich zapotrzebowanie na wodę i nawozy. Dzieje się tak, ponieważ zatrzymuje wilgoć oraz składniki odżywcze w glebie zamiast przedostawać się do wód gruntowych. Jest naukowo potwierdzone, że gleba ulepszona biocarbonem jest bardziej wydajna, zachowuje kluczowe składniki odżywcze, takie jak magnez, wapń, fosfor i azot. Składniki te są bardziej dostępne dla roślin, gdyż biocarbon działa jak „gąbka", która je zatrzymuje i zapobiega ich wypłukiwaniu w głębsze warstwy ziemi, poza zasięg roślin. 1 cm3 biocarbonu może posiadać 400 m2 powierzchni rozwiniętej.

Biocarbon nie ulega kompresji i nie zbija się, co ma istotne znaczenie dla zapewnienia dostępu wody i tlenu dla systemu korzeniowego drzew i bylin, szczególnie w obszarach miejskich (Embrén, 2016). Biocarbon ma również wiele innych zalet, m.in. zwiększa żyzność gleby, pochłania metale ciężkie, pestycydy, herbicydy i hormony, zapobiega wypłukiwaniu azotanów i bakterii kałowych do cieków wodnych, ogranicza emisję metanu z gleby. Biocarbon długo utrzymuje się w podłożu, a tym samym wspomaga magazynowanie dwutlenku węgla w glebie (Renforth i in., 2011), co może mieć istotne znaczenie dla mitygacji zmian klimatu.

 

Kontakt:

Adres: ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin

Telefon: +48 577 509 388

E-mail: biuro@newtp.pl