WŁADZE

Zarząd:

dr Marta Weber-Siwirska
Jarema Andrzej Rabiński
Paulina Chyrc
dr Daniel Skarżyński
Michał Woszczyk
Marta Żaryn
- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Sekretarz Zarządu
- Skarbnik Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Witalis Konopka
Jolanta Gryczyńska
Maciej Krajewski
- Przewodniczący
- Członek
- Członek
Dachy Zielone