KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie
„Dachy Zielone”
Pl. Grunwaldzki nr 24 A
50 - 363 Wrocław
info@psdz.pl
www.psdz.pl

Jarema Andrzej Rabiński - Wiceprezes Zarządu
rzeczoznawca@rabinski.pl
+48 512 200 212

Paulina Chyrc - Sekretarz Zarządu
pchyrc@gmail.com
+48 662 291 705

Numer rachunku bankowego PSDZ:
Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone"
81 1540 1030 2103 7700 3788 0001
BOŚ S.A. Oddział we Wrocławiu

Dachy Zielone