DOKUMENTY

STATUT

Pobierz PDF [PDF]

Deklaracja członkowska PSDZ - członek wspierający

Pobierz PDF [PDF]
Pobierz DOC [DOC]

Deklaracja członkowska PSDZ - członek zwyczajny

Pobierz PDF [PDF]
Pobierz DOC [DOC]

Wzór pełnomocnictwa do głosowania uchwał na walnym zebraniu

Pobierz PDF [PDF]
Pobierz DOCX [DOCX]

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH w Polskim Stowarzyszeniu „Dachy Zielone”

Pobierz PDF [PDF]

Wysokość składek dla członków zwyczajnych - Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 3 grudnia 2010 r. nr 8/WZC/2010

Pobierz PDF [PDF]

Wysokość składek dla członków wspierających - Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 3 grudnia 2010 r. nr 9/WZC/2010

Pobierz PDF [PDF]

Składki członkowskie prosimy wpłacać na rachunek PSDZ:
Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone"
81 1540 1030 2103 7700 3788 0001
BOŚ S.A. Oddział we Wrocławiu

Powołanie Zespołu ds. Szkoleń, ds. Rzeczoznawców oraz ds. Inspektorów Nadzoru - Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 18 lutego 2011 r. nr 7/WZC/2010

Pobierz PDF [PDF]

Powołanie Zespołu Rzeczoznawców  - Uchwała Zarządu z dnia 17 marca 2011 r. nr 5/SZ/2011

Pobierz PDF [PDF]

REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone"

Pobierz PDF [PDF]

Przeprowadzanie szkoleń z ramienia PSDZ - Uchwała Zarządu z dnia 18 lutego 2011 r. nr 4/ZS/2011

Pobierz PDF [PDF]

Powołanie ZESPOŁU WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” - Uchwała Zarządu z dnia 11 marca 2013 r. nr 3/ZS/2013

Pobierz PDF [PDF]

REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

Pobierz PDF [PDF]

Logo Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone

Pobierz JPG kolorowe [JPG]
Pobierz JPG czarno-białe [JPG]
Dachy Zielone