Wykluczenie członka

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 16/ZS/2013, 8 listopada 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wykluczył z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, członka zwyczajnego Panią Dorotę Rudawę.

Historia aktualności

2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (32)
2012 (12)
2011 (15)
2010 (4)