Wykluczenie członka

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 16/ZS/2013, 8 listopada 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wykluczył z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, członka zwyczajnego Panią Dorotę Rudawę.

Historia aktualności

2020 (11)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (32)
2012 (12)
2011 (15)

Pages