AKTUALNOŚCI

19.12.2014 r.
Projekt ustawy

Poniżej zamieszczamy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Wszystkich członków i sympatyków prosimy o przesyłanie uwag do tego dokumentu do dnia 7 stycznia 2015 r.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

21.11.2014 r.
Walne zebranie członków

W dniu 21 listopada 2014 roku o godz. 13:00 w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw przy ul. Skalnicowej Nr 21 w Warszawie odbyło się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE”.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

21.11.2014 r.
Nowy członek PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 12/ZS/2014, z dnia 21 listopada 2014 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” pana Artura BAKANOWSKIEGO.

........................................................................................................................................................

22.10.2014 r.
Obrona doktoratu naszego członka

Z radością informujemy, że członek zarządu naszego stowarzyszenia Daniel Skarżyński w dniu 22 października 2014 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu obronił pracę doktorską pt.:
"Kształtowanie się stosunków wodnych i termicznych w systemach „roślinnych ścian”.
Promotorem pracy była Pani prof. dr hab. inż. Anna Pływaczyk.
Serdecznie gratulujemy!!!

........................................................................................................................................................

10.10.2014 r.
Nowi członkowie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 11/ZS/2014, z dnia 10 października 2014 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków:

 1. wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następującą osobę prawną:
  DOMY I DACHY Robert BORKOWSKI
 2. zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Państwa
  • Roberta BORKOWSKIEGO
  • Martynę KONDRACIUK

........................................................................................................................................................

25.09.2014 r.
Nowi członkowie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 10/ZS/2014, z dnia 25 września 2014 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków:

 1. wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następującą osobę prawną:
  SADZONKI SEDUM Piotr Tarasiński
 2. zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Pana Piotra TARASIŃSKIEGO.

........................................................................................................................................................

25.07.2014 r.
Nowi członkowie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 9/ZS/2014, z dnia 25 lipca 2014 roku, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” następujące osoby:
• Panią Paulinę CHYRC
• Panią Oksanę KITSYLA

........................................................................................................................................................

05.07.2014 r.
Nowy członek PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 08/ZS/2014, z dnia 5 lipca 2014 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” pana Jarosława Andrzeja BIELECKIEGO.

........................................................................................................................................................

23.05.2014 r.
Nowy rzeczoznawca PSDZ

Na podstawie, przedstawionego przez wiceprezesa PSDZ - Pan Jaremę Andrzeja Rabińskiego, Protokołu Zespołu ds. Weryfikacji z dnia 21.05.2014 roku, Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", w drodze indywidualnego zbierania głosów, działając w trybie określonym w § 10 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 7/ZS/2014 z dnia 23 maja 2014 roku wpisuje na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW PSDZ Pana Michała Przemysława WOSZCZYKA, w specjalności:

• wykonawstwo (realizacja, budowa);
• eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja);
• naprawy;
• rewitalizacja (modernizacja);
• zabezpieczenia przeciwpożarowe.

........................................................................................................................................................

19.05.2014 r.
Wyłoniono zespół do spraw weryfikacji kandydata na rzeczoznawcę

Zarząd PSDZ zawiadamia, że w trybie określonym w § 9 ust 1 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE”, został wyłoniony ZESPÓŁ DO SPRAW WERYFIKACJI kandydata na Rzeczoznawcę NOT - PSDZ - Pana Michała Przemysława WOSZCZYKA.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

15-17.05.2014 r.
EFB MEETING 2014

W dniach 15 ~ 17 maja 2014 roku, w Polsce we Wrocławiu odbędzie się (organizowane przez PSDZ) EFB MEETING 2014, to jest (zamknięty dla publiczności) kongres krajowych Zarządów branżowych stowarzyszeń zrzeszonych w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dachów Zielonych EFB (European Federation of Green Roof Associations).

........................................................................................................................................................

16.05.2014 r.
Zespół do spraw weryfikacji

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” Uchwałą Nr 06/ZS/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, wzywa Rzeczoznawców PSDZ do wyłonienia ze swego składu, w drodze losowania, minimum trzyosobowego ZESPOŁU DO SPRAW WERYFIKACJI oraz przeprowadzenia weryfikacji przedstawionych przez kandydata na Rzeczoznawcę PSDZ - NOT Pana Michała Przemysława WOSZCZYKA.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

16.05.2014 r.
Specjalności rzeczoznawców PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, działając, w trybie określonym w § 6 ust 1 i 2 REGULAMINU POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE”, określił Uchwałą Nr 05/ZS/2014, z dnia 16 maja 2014 roku, następujące specjalności w jakich powoływani będą kolejni Rzeczoznawcy PSDZ:

 1. dobory roślin,
 2. projektowanie (technologie),
 3. wykonawstwo (realizacja, budowa),
 4. eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja),
 5. naprawy,
 6. rewitalizacja (modernizacja),
 7. inżynieria wodna,
 8. ochrona fitosanitarna,
 9. ochrona środowiska,
 10. zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Uchwała została przyjęta przez Zarząd jednomyślnie, po przeprowadzeniu głosowania.

........................................................................................................................................................

27.03.2014 r.
Wybór naszego członka na sekretarza Komisji Ochrony Środowiska NOT

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, w dniu 27-03-2014 roku Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" - Pan Jarema Andrzej Rabiński został wybrany (jednomyślnie) przez przedstawicieli branżowych organizacji technicznych na SEKRETARZA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej).
Zarząd PSDZ gratuluje prestiżowej nominacji, jak też życzy koledze owocnej pracy i współpracy z innym branżowymi organizacjami naukowo-technicznymi.
Zarząd PSDZ

........................................................................................................................................................

21.03.2014 r.
Kampania edukacyjna firmy OPTIGRÜN poświęcona zielonym dachom

Nasz członek wspierający, firma OPTIGRÜN, rozpoczyna kampanię poświęconą zagadnieniom związanym z zielonymi dachami i rozpoczyna ją od najmłodszych. Wszystkie dzieci w przedszkolach i szkołach posiadających zielony dach, mogą bezpłatnie otrzymać niedawno wydaną książkę dla dzieci "Czworo przyjaciół znajduje nowy dom".

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

06.02.2014 r.
Nowy członek PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 03/ZS/2014, z dnia 6 lutego 2014 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” panią Magdalenę Martę SKIBNIEWSKĄ.

........................................................................................................................................................

22.01.2014 r.
Nowi członkowie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 02/ZS/2014, z dnia 22 stycznia 2014 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków:

 1. wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następującą osobę prawną:
  GREEN ROOFING SYSTEMS
 2. zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Państwa
  • Marzenę Annę JANSEN
  • Aalt JANSEN

........................................................................................................................................................

19.01.2014 r.
Spotkanie Konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT NOT

W dniu 19-01-2014 roku, w Warszawski Domu Technika, odbyło się Spotkanie Konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT NOT z prezesami branżowych Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych. Patrz: link. Na zaproszenie, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (zgodnie z uchwałą Zarządu) reprezentował Wiceprezes Pan Jarema A. Rabiński.

Pobierz PDF Propozycja kierunków i planu działania Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT [PDF]

Zdjęcia na Fecebooku Informacje i zdjęcia dostępne są na Facebooku

........................................................................................................................................................

18.01.2014 r.
Nowy członek PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 01/ZS/2014, z dnia 18 stycznia 2014 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” pana Daniela Henryka GARLIKOWSKIEGO.

........................................................................................................................................................
 

Dachy Zielone