ARCHIWUM 2013

26.11.2013 r.
Gala konkursu LAUR INNOWACYJNOŚCI

26 listopada 2013 roku, w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta GALA tegorocznej, TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej - LAUR INNOWACYJNOŚCI IM. STANISŁAWA STASZICA.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

8.11.2013 r.
Wykluczenie członka

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 16/ZS/2013, 8 listopada 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wykluczył z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, członka zwyczajnego Panią Dorotę Rudawę.

........................................................................................................................................................

8.11.2013 r.
Walne zebranie członków PSDZ

8 listopada 2013 roku o godz. 14:00 w sali IV C (I piętro) budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a odbyło się walne zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone".

Zarząd niebawem zamieści protokół z walnego zebrania.

........................................................................................................................................................

6.11.2013 r.
Nowi członkowie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 15/ZS/2013, z dnia 6 listopada 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków:

 1. wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następującą osobę prawną:
  INNER GARDEN
 2. zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”:
  • Adama KACPRZAKA
  • Agatę Ewę KNAB
  • Leszka KOTECKIEGO
  • Agatę MILANOWSKĄ

........................................................................................................................................................

31.10.2013 r.
Nowi członkowie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 14/ZS/2013, z dnia 31 października 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków:

 1. wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następującą osobę prawną:
  GEOTABO Sp. z o.o.
 2. zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”:
  • Piotra Rafała ŁUKOMSKIEGO
  • Grzegorza PRZYBYŁKO

........................................................................................................................................................

5.09.2013 r.
Nowy członek PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 13/ZS/2013, z dnia 5 września 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” panią Martę ŻARYN.

........................................................................................................................................................

31.08.2013 r.
Członkowie PSDZ na wystawie "ZIELEŃ TO ŻYCIE"

31.08.2013 w Warszawie odbyła się 21. wystawa "Zieleń to życie". Udział w niej wzięło czterech członków wspierających PSDZ:

• BARCIKOWSCY - SZKÓŁKA BYLIN Zdjęcia na Fecebooku

• DUET SP. J. Zdjęcia na Fecebooku

• GRĄBCZEWSCY Zdjęcia na Fecebooku

• KiK KRAJEWSCY Zdjęcia na Fecebooku

Zapraszamy do oglądania zdjęć z wystawy na Facebooku.

........................................................................................................................................................

1.07.2013 r.
Nowy członek PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 12/ZS/2013, z dnia 1 lipca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” pana Michala Przemysława WOSZCZYKA.

........................................................................................................................................................

17.06.2013 r.
Światowy Kongres Zielonej Infrastruktury

Kongres w Nantes

W dn. 9-13 września 2013 r. w Nantes (Francja) odbył się Światowy Kongres Zielonej Infrastruktury (World Green Infrastructure Congress), na który zaproszeni zostali członkowie PSDZ.

Więcej informacji na stronie: www.wgic2013.com/en/programme/results

........................................................................................................................................................

13-14.06.2013 r.
Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2013 r.

Wiadomość od Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach:

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, Miasto Katowice, Górnośląski Związek Metropolitarny, Nadleśnictwo Katowice w dniach 13 i 14 czerwca br. zorganizował Międzynarodową Konferencję Zieleń Miejska Katowice 2013 r.

Pobierz PDF Program konferencji [PDF]

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

10.06.2013 r.
Nowy członek wspierający PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 11/ZS/2013, z dnia 10 czerwca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” osobę prawną:
OPTIGRÜN INTERNATIONAL AG.

........................................................................................................................................................

25.05.2013 r.
Nowi członkowie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 10/ZS/2013, z dnia 25 maja 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków:

 1. wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następujące osoby prawne:
  • AKG ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
  • KLÖBER
  GmbH
 2. zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”:
  • Macieja KIELAKA
  • Artura Rafała PIETRZYKOWSKIEGO
  • Macieja KUŚMIERCZYKA.

........................................................................................................................................................

8-9.05.2013 r.
Warsztaty PSDZ w Warszawie

Szkolenie (WARSZTATY) realizowane było w ramach PROJEKTU „OGRÓD NAD GŁOWĄ - CZYLI SZWAJCARSKIE „ZIELONE DACHY” I „ŻYJĄCE ŚCIANY” MODELEM I INSPIRACJĄ DLA INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ POLSKICH SAMORZĄDÓW (GMIN) NA RZECZ OSZCZĘDNOŚCI ENERGII I OCHRONY KLIMATU i skierowane (głównie) dla pracowników organów administracji samorządowej.

Pobierz PDF Program warsztatów [PDF]

Zdjęcia na Fecebooku Informacje i zdjęcia dostępne są na Facebooku

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

17.04.2013 r.
Warsztaty PSDZ we Wrocławiu

W dn. 17 kwietnia b.r. we Wrocławiu odbyły się organizowane i prowadzone przez PSDZ warsztaty dla gmin w ramach programu szwajcarskiego "Ogród nad głową czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu. Szczegółowe informacje w pliku PDF.

Pobierz PDF Program warsztatów [PDF]

Zdjęcia na Fecebooku Informacje i zdjęcia dostępne są na Facebooku

........................................................................................................................................................

9.04.2013 r.
Nowy członek wspierający PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 9/ZS/2013, z dnia 9 kwietnia 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” osobę prawną: P.P.H. LEMAR Sp. z o.o.

........................................................................................................................................................

30.03.2013 r.
Nowy członek zwyczajny PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 8/ZS/2013, z dnia 30 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” panią Martę KASZUBA.

........................................................................................................................................................

29.03.2013 r.
Nowy Wykładowca PSDZ

Po rozpoznaniu wniosku z dnia 27.03.2013 roku, Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", w drodze indywidualnego zbierania głosów, działając w trybie określonym w § 10 REGULAMIN POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 7/ZS/2013 z dnia 29 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wpisał na LISTĘ WYKŁADOWCÓW PSDZ Pana Bogusława Mikołaja Czecha, w specjalności WYKONAWSTWO dachów zielonych.

........................................................................................................................................................

28.03.2013 r.
Nowy Rzeczoznawca PSDZ

Na podstawie, przedstawionego przez Wiceprezesa PSDZ - Pana Jaremę Andrzeja Rabińskiego, Protokołu Zespołu ds. Weryfikacji z dnia 26.03.2013 roku, Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone", działając w trybie określonym w § 10 REGULAMINU POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 6/ZS/2013, z dnia 28 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wpisał na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW PSDZ Pana Włodzisława Barcikowskiego, w specjalności:
• dobory roślin,
• eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja),
• ochrona fitosanitarna.

........................................................................................................................................................

26.03.2013 r.
Weryfikacja Rzeczoznawcy

ZESPÓŁ DO SPRAW WERYFIKACJI PSDZ (zwany dalej ZESPOŁEM) przeprowadził czynności, zgodne z REGULAMINEM POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE” [regulamin] , dotyczące członka PSDZ – Pana Włodzisława Barcikowskiego (zwanego dalej kandydatem), który ubiega SIĘ o wpisanie na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW PSDZ - NOT.

ZESPÓŁ, w sposób niezawisły i autonomiczny, zweryfikował przedstawione przez kandydata dokumenty, a następnie przeprowadził z nim rozmowę kwalifikacyjną w celu zapoznania się z jego znajomością przedmiotu.

Po przeprowadzeniu opisanych czynności ZESPÓŁ stwierdził, że kandydat posiada znajomość przedmiotu w zakresie DOBORY ROŚLIN, OCHRONA ROŚLIN EKSPLOATACJA DACHÓW ZIELONYCH oraz cechuje się wymaganym wieloletnim doświadczeniem zawodowym w analizowanym zakresie, w związku z powyższym postanawia przedstawić Zarządowi Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” WNIOSEK O WPISANIE KANDYDATA NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW NOT - PSDZ w ww. zakresie.

Zachęcamy innych specjalistów do udziału w pracach Zespołu Rzeczoznawców lub Zespołu Szkolenia.


Zdjęcia na Fecebooku Zdjęcia dostępne są na Facebooku [kliknij]

........................................................................................................................................................

19.03.2013 r.
Wykluczenie członka

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 5/ZS/2013, z dnia 19 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym, działając na podstawie § 17 ust 1 lit b I. Statutu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, wykluczył z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy członka wspierającego - PLENERIA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.

........................................................................................................................................................

18.03.2013 r.
Zespół do spraw weryfikacji

Realizując Uchwałę Nr 2/ZS/2013, z dnia 11 marca 2013 roku, Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, (do wglądu) uprzejmie informuje, że:

 1. KOMISJA WERYFIKACYJNA w drodze losowania wyłoniła ze swego składu trzyosobowy ZESPÓŁ DO SPRAW WERYFIKACJI, który stanowią Rzeczoznawcy PSDZ-NOT:
  - Adam Młynik;
  - Witalis Konopka
  - Jarema A. Rabiński
 2. Poinformowano wszystkich rzeczoznawców, że zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Powoływania Weryfikacji I Odwoływania Rzeczoznawców Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, mają prawo udziału w ZESPOLE DO SPRAW WERYFIKACJI kandydata, a w szczególności zadawania kandydatowi pytań.

Wiceprezes PSDZ
Jarema A. Rabiński

........................................................................................................................................................

11.03.2013 r.
Przyjęcie rezygnacji

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 4/ZS/2013, z dnia 11 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie, po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Weinerowskiej-Bords o jej rezygnacji z działalności w Komisji Rewizyjnej PSDZ, przyjął tą rezygnację.

........................................................................................................................................................

11.03.2013 r.
Powołanie ZESPOŁU WYKŁADOWCÓW

W dziale DOKUMENTY dostępna jest Uchwała Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" Nr 3/ZS/2013 z dnia 11 marca 2013 roku o powołanie ZESPOŁU WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.
Ponadto dostępna jest treść REGULAMINU POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

........................................................................................................................................................

11.03.2013 r.
Weryfikacja kandydata na Rzeczoznawcę

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 2/ZS/2013, z dnia 11 marca 2013 roku, podjętą jednogłośnie:

 1. wezwał Rzeczoznawców PSDZ do wyłonienia ze swego składu, w drodze losowania, minimum trzyosobowego ZESPOŁU DO SPRAW WERYFIKACJI oraz przeprowadzenia weryfikacji przedstawionych przez kandydata na Rzeczoznawcę PSDZ - NOT Pana Włodzisława Barcikowskiego (zwanego dalej Kandydatem) dokumentów, a następnie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem, w celu zapoznania się z jego znajomością przedmiotu.
 2. zobowiązał Wiceprezesa PSDZ Pana Jaremę A. Rabińskiego do:
  a. poinformowania wszystkich Rzeczoznawców NOT - PSDZ, o przysługującym im prawie udziału w ZESPOLE DO SPRAW WERYFIKACJI Kandydata, a w szczególności zadawania Kandydatowi pytań w trakcie przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej,
  b. uzgodnienia z ZESPOŁEM DO SPRAW WERYFIKACJI miejsca i terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem, a następnie poinformowania o powyższym kandydata.

Pobierz PDF Uchwała Nr 2/ZS/2013 [PDF]

........................................................................................................................................................

11.03.2013 r.
Nowi członkowie zwyczajni PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwałą Nr 1/ZS/2013, z dnia 11 marca 2013 roku, przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” następujące osoby:
• Pan Piotr Marian BEŁDYGA
• Pan Piotr Łukasz MUSZYŃSKI
• Pan Zbigniew Mieczysław ŚLADOWSKI

........................................................................................................................................................

11.03.2013 r.
Obrady zarządu PSDZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.03.2013 roku, obradował Zarząd PSDZ. Podjęte uchwały powyżej.

........................................................................................................................................................

4.03.2013 r.
PSDZ na gali plebiscytu "Złoty Inżynier 2012"

W dniu 04.03.2013 r. przedstawiciele Zarządu PSDZ uczestniczyli w uroczystej gali kończącej XIX edycję plebiscytu redakcji "Przeglądu Technicznego", o tytuł "Złoty Inżynier 2012” w Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

Zainteresowanych informujemy, że pełna informacja o tym wydarzeniu znajduje się na: http://www.not.org.pl/not/index.php?option=com_content&task=view&id=520&Itemid=48.

........................................................................................................................................................

19.02.2013 r.
PSDZ na seminarium w Głogowie

Seminarium „ZIELONA PRZESTRZEŃ = PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ” odbyło się w dniu 19 lutego 2013 roku w Domu Uzdrowienia Chorych - Cisi Pracownicy Krzyża, ul. Ks. Prałata L. Novarese Nr 2, w Głogowie.


Zdjęcia na Fecebooku Zdjęcia dostępne są na Facebooku [kliknij]

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

14.02.2013 r.
Zaproszenie do fabryki SOPREMA

Firma SOPREMA POLSKA Sp. z o.o. zaprosiła Zarząd PSDZ-NOT na prezentację produktów i systemów SOPREMY oraz zwiedzanie fabryki SOPREMA POLSKA, zorganizowaną w dniu 14.02.2013 roku (czwartek), o godz. 10:00.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

31.01.2013 r.
Konferencja "OGRÓD NAD GŁOWĄ" na muratorplus.pl

Relację z konferencji inauguracyjnej "OGRÓD NAD GŁOWĄ" można przeczytać na stronie muratorplus.pl - link.
Serdecznie zapraszamy do lektury!

........................................................................................................................................................

26.01.2013 r.
PORADNIK DLA GMIN pt. ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ZIELONYCH DACHÓW I ŻYJĄCYCH ŚCIAN

JUŻ JEST! DO BEZPŁATNEGO POBRANIA!

PORADNIK DLA GMIN pt. ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ZIELONYCH DACHÓW I ŻYJĄCYCH ŚCIAN.
Dostępny w zakładce PUBLIKACJE.
Życzymy Państwu miłej lektury.

........................................................................................................................................................

18.01.2013 r.
Konferencja inauguracyjna "OGRÓD NAD GŁOWĄ"

Dnia 18 stycznia 2013 r. w Krakowie
odbyła się konferencja inauguracyjna pt.:
„OGRÓD NAD GŁOWĄ - CZYLI SZWAJCARSKIE „ZIELONE DACHY” I „ŻYJĄCE ŚCIANY” MODELEM I INSPIRACJĄ DLA INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA RZECZ OSZCZĘDNOŚCI ENERGII I OCHRONY KLIMATU”

Konferencja odbyła się w ramach programu „Ogrody nad głową”, którego Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” jest jednym z partnerów.
Konferencja dotyczyła merytorycznych, ekologicznych, techniczno-wykonawczych i prawnych aspektów związanych z realizacją zielonych dachów i ścian w Szwajcarii oraz w Polsce. Jej celem było przekazanie polskim gminom szwajcarskiego know-how, poprawiającego energoefektywność budynków dzięki „ogrodom na dachach i ścianach”, tworzonym w ramach zrównoważonego gospodarowania energią w gminie oraz wsparcie oddolnej, pro-klimatycznej inicjatywy europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów ma na celu zwiększenie kompetencji miast i gmin, w zakresie planowania energetycznego na szczeblu lokalnym.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................
 

Dachy Zielone