ARCHIWUM 2011

30.11.2011 r.
Nowi członkowie wspierający i zwyczajni PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwała Nr 24/ZS/2011, z dnia 30 listopada 2011 roku, przyjął:

 1. w poczet członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następujące osoby prawne - SZKÓŁKĘ RUNÓW Wojciecha Grąbczewskiego
 2. w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” - Pana Wojciecha GRĄBCZEWSKIEGO.

........................................................................................................................................................

20.11.2011 r.
Nowy Rzeczoznawca NOT - PSDZ

Uprzejmie informujemy członków i sympatyków PSDZ, że na wniosek Komisji Weryfikacyjnej (Rzeczoznawców), uchwałą Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" z dnia 17 listopada 2011 roku, podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wpisano Pana Witalisa Konopkę na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW NOT – PSDZ.

........................................................................................................................................................

04.11.2011 r.
Nowi członkowie zwyczajni PSDZ

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” Uchwałą z dnia 04 listopada 2011 r., przyjął w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:
• Pana Cieślika Michała,
• Panią Janicką Ingę,
• Panią Jankowska Katarzynę,
• Panią Kalatę Natalię,
• Panią Koziestańską Malwinę,
• Pana Płocharskiego Mirosława,
• Panią Sobczyk Małgorzatę.

........................................................................................................................................................

01.10.2011 r.
Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” rozpoczęło certyfikację

Certyfikacją PSDZ-NOT objęte zostały między innymi:
• produkty i technologie (np. substrat, drenaże, systemy drenaży, izolacje, membrany),
• dostawcy roślin na dachy zielone,
• dostawcy produktów i technologii,
• producenci substratów - specjalistycznych podłoży ogrodniczych dla potrzeb realizacji dachów zielonych,
• firmy wykonawcze realizujące dachy zielone - w poszczególnych technologiach,
• projektanci dachów zielonych - w poszczególnych technologiach.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

28.09.2011 r.
Spotkanie konsultacyjne zespołu roboczego do spraw opracowania statutu powołanego przez Zarząd Główny FSNT-NOT

W dniu 29.09.2011 r. w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego do spraw opracowania statutu FSNT-NOT, powołanego uchwałą 55/XXIII Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT z dnia 11 czerwca 2011, na które zostało zaproszone także Polskie Stowarzyszenie ‘Dachy Zielone”. Program spotkania obejmował: dyskusję nad propozycjami wprowadzenia zmian w statucie Federacji FSNT-NOT.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

01.09.2011 r.
Nowi członkowie wspierający i zwyczajni PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwała Nr 12/ZS/2011, z dnia 01 września 2011 roku, przyjął:

 1. w poczet członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, następujące osoby prawne - LIMBA Paweł Wolski.
 2. w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”:
  • Pana Konrada Kamać,
  • Panią Natalie Ewę Zborowską,
  • Panią Maria Parafińczuk,
  • Pana Bartosza Byczkowskiego.

........................................................................................................................................................

01.09.2011 r.
Pierwsze posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (w nowym składzie)

Dnia 1.09.2011 r. o godz. 12:00 w sali 507C w budynku CDN Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 24 - odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" (w nowym składzie).

Protokół z obrad:
 
Pobierz PDF Protokół [PDF]

........................................................................................................................................................

17.06.2011 r.
Informacje z zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

Komisja prowadząca: Przewodniczący – Ewa Burszta-Adamiak
Zastępca – Wojciech Łyczko
Sekretarz – Ewa Walter
Komisja Skrutacyjna: Andrzej Kania i Maciej Krajewski

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

04.06.2011 r.
Zwyczajne Walne Zabranie Członków Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

Zwyczajne Walne Zabranie Członków Polskiego Stowarzyszenia ,,Dachy Zielone" odbyło się 17 czerwca 2011 roku (piątek) o godz. 13:30 w sali 118M w budynku Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 24.

Porządek obrad:
 
Pobierz PDF Porządek obrad [PDF]

........................................................................................................................................................

18.02.2011 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uchwała nr 2/ZS/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku, działając zgodnie z art. 17 Statutu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” w drodze kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia przyjął do władz Zarządu Pana Jaremę Rabińskiego - członka zwyczajnego PSDZ

........................................................................................................................................................

02.02.2011 r.
Spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT

W dniu 2 lutego 2011r. w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika odbyło się spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT, na które zostało zaproszone także Polskie Stowarzyszenie ‘Dachy Zielone”. Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” na spotkaniu reprezentował Pan Jarema A. Rabiński, który za swój aktywny udział w zebraniu otrzymał oficjalne podziękowania od Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

02.02.2011 r.
PSDZ na Facebook'u

Na Facebook'u powstał profil Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”:

Facebook http://www.facebook.com/PSDZ-NOT

........................................................................................................................................................

27.01.2011r.
W dniach 18 – 21-03-2011r. w Łodzi zostały zorganizowane Targi Ogrodów i Małej Architektury PLANTEXPO

Na konferencji pt. „ZIELEŃ W MIASTACH - ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA”, gościem specjalnym konferencji był członek zarządu PSDZ Pan Jarema Andrzej Rabiński, który przedstawił wykład pt. „ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE REALIZACJI DACHÓW ZIELONYCH - ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA”.

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

27.01.2011 r.
Podziękowania dla p. Jolanty Gryczyńskiej

Podziękowania za godne reprezentowanie Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" na zebraniu Prezesów EFB, które odbyło sie 25 stycznia 2011 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym BOKU w Wiedniu.

Podziękowania dla p. Jolanty Gryczyńskiej:
 
Pobierz PDF Podziękowania [PDF]

........................................................................................................................................................

11.01.2011 r.

Na podstawie oświadczenia złożonego w formie pisemnej przez Panią Ewę Piątek-Kożuchowską, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” Uchwała nr 1/ZS/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku, przyjmuje jej rezygnację z funkcji wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” z dniem 31.01.2011 roku.

........................................................................................................................................................

Dachy Zielone