AKTUALNOŚCI

20-22.06.2017 r.
World Green Infrastructure Congress

W dniach 20 - 22 czerwca 2017 w Berlinie odbędzie się World Green Infrastructure Congress organizowany przez World Green Infrastructure Network (WGIN) , Fachvereinigung Bauwerksbegrünung (FBB) oraz European Federation of Green Roof Associations (EFB) .

więcej Więcej

........................................................................................................................................................

10.03.2017 r.
Walne Zebranie Członków PSDZ

Zarząd PSDZ uprzejmie informuję, że zgodnie ze zmiennymi przepisami prawnymi Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia musi odbywać się pierwszym kwartale każdego roku.

W związku z powyższym Walne Zebranie Członków PSDZ odbyło się w dniu 10 marca 2017 roku i połączone było ze specjalistycznym szkoleniem - bezpłatnym dla członków PSDZ posiadających opłaconą składkę członkowską.

........................................................................................................................................................

7.03.2017 r.
Nowi członkówie PSDZ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, uchwałą Nr 1/ZS/2017, z dnia 7 marca 2017 roku, przyjął w poczet członków:

 1. WSPIERAJĄCYCH PSDZ, osobę prawną: DORKEN DELTA FOLIE Sp. z o.o.
 2. ZWYCZAJNYCH PSDZ następujące osoby:
  • Panią Jastrzębską Justynę
  • Panią Nowak Jagodę
  • Panią Sobczyk Esterę
  • Panią Sypniewską Paulę
  • Pana Zakrzewskiego Macieja.

........................................................................................................................................................
 

Dachy Zielone